De Bron en de cyclus van de ziel

Waar komen wij allemaal vandaan, en waar gaan we naartoe als we dood gaan? De hemel, Gene Zijde, het hiernamaals, de Bron? Het zijn verschillende benamingen maar het komt op hetzelfde neer. Ik noem het zelf van kinds af aan 'boven' en daarmee bedoel ik de Bron. Mijn gids Ben vertelde mij er het volgende over:

'De Bron is waar wij allemaal in ontstaan zijn en waar wij allemaal weer naar terug zullen keren. Sommige mensen noemen de Bron God, Boeddha, Allah, etcetera. De verschillen in godsdienst zijn door mensen op aarde gecreëerd. Boven bij de Bron is iedereen gelijk en bestaat er geen verschil in godsdienst. Het maakt niet uit welk geloof je aangehangen hebt, het gaat erom wat jij in je leven gedaan hebt als mens, als ziel. Boven is er ook geen verschil tussen mannen en vrouwen, of je hetero bent of homoseksueel. Er wordt boven naar je ziel gekeken en niet naar welke verpakking er omheen zat. Je seksuele geaardheid is onderdeel van de lessen die je hierin als mens mag leren op aarde. Je ziel is gelijk aan iedere andere ziel. Er is geen verschil.

het gaat erom wat jij in je leven gedaan hebt als mens, als ziel

Het is vrij naïef van mensen om te denken dat zij boven andere mensen staan. Het is wellicht onnodig om te zeggen dat deze mensen vrij ver verwijderd zijn van de Bron in zichzelf, want de Bron heeft een ieder in zich zitten. Iemand die negatief tegenover een ander mens staat omdat hij een andere huidskleur, een ander geloof of een 'afwijkende' seksuele geaardheid heeft, moet niet raar staan te kijken als hij of zij in een volgend leven wordt geboren met één van de eigenschappen die eerst zo afgekeurd werden! Dit is niet vanuit straf; dit is als levensles bedoeld. Dat men aan beide kanten van de schutting heeft gestaan en hiermee om leert gaan. Negatieve opstelling naar een ander mens vanwege geloofsovertuiging, huidskleur, seksuele geaardheid enzovoorts komt veelal voor, doordat men met angst in het hart leeft. En omgaan met angst is één van de moeilijkste lessen om te leren. Angst kan grote proporties aannemen in iemands denken en handelen. De geschiedenisboeken staan hier helaas vol met bewijzen van. Men hoort vaak zeggen dat men nergens meer in kan of wil geloven omdat ALS er al een God zou bestaan, waarom zou hij dan al deze vreselijke dingen toelaten in de wereld? De oorzaak ligt echter niet bij de Bron of bij een God, maar bij de mens zelf. Alleen hij zelf is hier verantwoordelijk voor.

Ik wil graag nog een stap verder gaan in mijn uitleg over de Bron. Om het duidelijker aan te geven heb ik het over twee cirkels. Ik twijfelde even of ik het woord 'cyclus' of 'cirkel' moest gebruiken, maar een cirkel is voor mensen iets wat zij kunnen visualiseren, ik wil het zo duidelijk als mogelijk uit kunnen leggen.

Cirkel nummer één is de grootste cirkel, deze cirkel staat voor al jouw levens op aarde ten tijde van een bepaald tijdperk op aarde. Als je uit de Bron komt en met cirkel één begint, dan begint jouw eerste leven. Het eerste leven loopt synchroon met waar de ontwikkeling van de aarde en de mensen die dan op aarde leven, zich op dat moment bevindt. De aarde en de Bron werken met elkaar samen. De Bron heeft de aarde nodig en de aarde heeft de Bron nodig om te kunnen evolueren. Zij evolueren in hetzelfde tempo. Er worden in elk tijdperk op aarde mensen geboren die baanbrekend zullen zijn in dat tijdperk. Nieuwe uitvindingen, nieuwe inzichten. Dit gebeurt op kleine, maar ook op grote schaal. Je wordt niet met kennis en talent geboren die niet in dat tijdperk past. Cirkel één staat dus voor al jouw levens op aarde. Elke keer als je een leven hebt afgerond, dan wordt de cirkel ronder totdat deze rond en vol is.

Als cirkel één rond is dan betekent dit dat je alle lessen op aarde hebt geleerd en niet meer terug hoeft te keren.

Hoe snel de cirkel rond wordt, hangt geheel af van hoe snel de lessen geleerd worden. Dit is voor iedere ziel, voor ieder mens anders. Sommigen zullen er duizenden jaren over doen om de cirkel rond te krijgen en anderen korter. Als cirkel één rond is dan betekent dit dat je alle lessen op aarde hebt geleerd en niet meer terug hoeft te keren. Dan begint de voltooiing van cirkel nummer twee, want naast cirkel één loopt er gelijktijdig een cirkel nummer twee met je mee. Cirkel twee staat voor de tijd die jij boven - tussen jouw levens door op aarde en na je laatste leven op aarde - doorbrengt. Het leerproces gaat boven gewoon door. Dit leerproces gaat boven sneller dan op aarde, omdat je boven los bent van het ego, het grote geheel ziet en daardoor veel sneller inzicht krijgt.

Als cirkel één en twee rond zijn, dan heb je een lange cyclus doorlopen als ziel. Jouw bewustzijn zal dan oneindig veel groter zijn dan nu. Na dit lange proces van het rond maken van de twee cirkels keer je terug naar de Bron en dan bedoel ik niet dat je bij de Bron bent. Dit ben je namelijk altijd al, zelfs als je op aarde leeft, de Bron zit namelijk in ieder mens, dier, plant etcetera. Ik bedoel dat je letterlijk terugkeert IN de Bron. Je voedt de Bron dan letterlijk met jouw liefde, alle opgedane kennis van al die levens en zeer hoge graad van bewustzijn. Het bewustzijn van de aarde en de Bron lopen dus synchroon met elkaar. Alle zielen die IN de Bron aanwezig zijn lopen ook synchroon met de aarde. De 'voeding' die jij aan de Bron geeft nadat je beide cirkels hebt voltooid zorgt ervoor dat de aarde naar een volgende cyclus, een volgend tijdperk toe kan gaan.

Stel, dat jij die dit leest ruim over de helft bent van beide cirkels. Je hebt dan nog een aantal levens of misschien één leven te gaan (al naar gelang hoe snel je leert) om beide cirkels rond te maken. De aarde en de mensen die op aarde leven, zijn constant aan het evolueren. Elk nieuw tijdperk op aarde heeft een nieuwe stroom van zielen nodig die in dat tijdperk hun steen bij gaan dragen. Deze zielen bezitten de aanleg van de kennis (opgedaan in vorige levens) die nodig is om de aarde naar een nieuw tijdperk te brengen. Deze nieuwe stroom van zielen moet eerst vanuit de Bron opnieuw 'geboren' worden en dan weer zijn cyclus ingaan van de twee cirkels.

De nieuwe stroom van zielen mengt zich dan langzaam met de huidige zielen die reeds op aarde leven. Een nieuw tijdperk moet altijd langzaam in gang worden gezet en daarom is er langzame overgang nodig. Het is mooi dat ik nu gelijk het voorbeeld aan kan halen van het nieuwe tijdperk, waaraan de aarde nu is begonnen. We gaan langzaam maar zeker allemaal van hoofd- naar hartenergie. Er worden veel hooggevoelige zielen geboren, deze zielen hebben beide cirkels voltooid en zijn nu klaar om het nieuwe tijdperk te betreden. Velen zijn al geboren op aarde, maar het aantal is nog relatief klein. Zij bezitten de kennis en wijsheid die nodig is om de aarde te helpen bij dit nieuwe tijdperk. De stroom van deze nieuwe zielen neemt steeds meer toe totdat de gehele mensheid op aarde vanuit hartenergie leeft. Onnodig om te zeggen dat dit enorm veel jaren in beslag zal gaan nemen. Na dit tijdperk, dat nu is begonnen, volgt er weer een nieuw tijdperk. Dit gaat al miljoenen jaren zo en dit zal ook nog miljoenen jaren zo doorgaan. Elke nieuwe cyclus op aarde brengt andere levenslessen met zich mee. De levensomstandigheden op aarde zijn in een nieuwe cyclus en dus zijn de levenslessen ook anders. Deze worden geleerd door de nieuwe stroom van zielen die in het verleden de twee cirkels voltooid hebben en nu aan hun nieuwe cyclus van twee cirkels gaan beginnen en de aarde naar een nieuw tijdperk brengen.

Er wordt op aarde gesproken over verschillende dimensies die boven zouden bestaan. Wellicht bedoelt men hiermee een nieuw tijdperk en wordt het woord dimensie gebruikt om het een heldere uitleg te kunnen geven. Een dimensie is een gebied met afmetingen en dat bestaat boven niet. Beste lezer, ik hoop dat je echt begrijpt dat jij niet voor niets NU op aarde bent en dat jij je steen bijdraagt ook al zie je dat zelf misschien niet zo. Elk mens, elke ziel is nodig om de aarde te laten evolueren, daar hoor jij dus ook bij. Met jouw persoonlijkheid, talent, kennis, je unieke ziel waarmee jij geboren bent, ben je van onschatbare waarde.'

Ik vroeg aan Ben wat nu de moeilijkste les is om te leren voor ons mensen hier op aarde. Hij zei er het volgende over:

'De moeilijkste les is omgaan met angst, vertrouwen hebben en eerlijk naar jezelf durven te kijken. Herkennen wanneer je door angst geleefd wordt. Bijvoorbeeld macht willen hebben komt voort uit angst. Macht is een zeepbel. Mensen zoeken ruzie en voeren oorlog vanwege macht. Angst dat anderen het beter zullen hebben dan jij. Willen hebben wat anderen hebben uit angst om tekort te komen. Angst om beslissingen te nemen, zelfs als je gevoel aangeeft dat je dit zonder vrees zou kunnen doen.

Jaloezie komt voort uit angst. Angst om kwijt te raken wat je denkt te hebben. Angst heeft veel verschillende gezichten. Als je als uitgangspunt neemt dat jij in dit leven precies zult krijgen wat jij nodig hebt en daar ook vertrouwen in hebt, en dat angst jou alleen maar tegenwerkt en tegen de stroom van jouw zielengroei ingaat, dan valt angst weg. Maar alleen als je dit ook echt zo toelaat in je hart. Als je ten volle beseft dat wat je krijgt, jou als ziel laat groeien en dat jouw angst vanuit jouw ego komt, dan kun je dit loslaten.

Wat je aandacht geeft groeit. Dus als je veel aandacht geeft aan jouw angsten - in welke vorm die hun gezicht ook laten zien - dan nemen deze alleen maar toe, totdat je verstrikt zit in je eigen web van je gedachten die jouw angsten voeden. Hierdoor kun jij je erg ongelukkig gaan voelen. Wat je dan vaak ziet, is dat mensen van hun angst af willen komen door deze angst op anderen te projecteren, of anderen de schuld te geven van de situatie waarin ze zich bevinden. Ze voelen zich er tenslotte helemaal niet gelukkig onder. Dat geeft begrijpelijkerwijs ongezonde situaties, maar het gebeurt helaas vaak. Dit blokkeert je zielengroei.

Alles begint en eindigt bij jou. Neem altijd jezelf als uitgangspunt en sta stil bij wat je doet. In alle eerlijkheid naar jezelf toe. Je kunt niemand anders de schuld geven. Het is heel erg verfrissend als je jezelf durft te zien en hoe je handelt, uit welke emotie jij handelt. Zeker wanneer dit vanuit angst is. Stel jezelf eens een leven voor zonder angst, zonder jaloezie, zonder macht willen hebben, maar een leven waarin je keuzes maakt vanuit je hart. Stel jezelf dat eens voor… Neem hier gerust een aantal minuten de tijd voor. Voel je hoeveel ballast er ineens van je schouders afvalt en hoeveel lichter jij jezelf voelt?

Zo zou het kunnen zijn als je angst in al zijn vormen geen grip meer laat hebben op jouw leven. Het is de controle los durven laten. Er is geen controle, controle hebben bestaat niet en is één grote illusie. Het is iets wat door het ego in stand wordt gehouden, want het ego denkt dat er wel controle mogelijk is. In een paar seconden kan je hele leven veranderen door gebeurtenissen van buitenaf. Waar blijft dan die controle? Zonder controle geef je jezelf over aan het leven en dat kan angst veroorzaken. En zo is de cirkel weer rond en blijft angst in je hart en hoofd bestaan.

De energie en aura van mensen die vast zitten in hun angst ziet er anders uit dan die van mensen die mee durven te gaan met de flow van het leven en los durven te laten. Vastzitten in negatieve emoties werkt als een soort zelfvervuiling van aura en energie. Door continu tegen de stroom van je ziel en je hart in te gaan wordt je energie kleiner en de kleuren van je aura worden zwakker. Mensen die meegaan in de natuurlijke stroming zijn sprankelender, kijken ook helderder uit hun ogen en stralen bijna allemaal een soort van natuurlijke rust uit. Dit komt omdat zij zich gelukkiger voelen dan mensen die zichzelf hebben vastgezet in emoties die geen doel hebben. Bij welke groep zou jij willen horen? Als je eerlijk naar jezelf durft te kijken en voor jezelf erkent vanuit welke emotie je handelt, dan heb je de helft van de buit al binnen. Want van daaruit plant je een zaadje in je hart dat niet meer zo wil leven en wordt de ontwikkeling in gang gezet. Je bent op aarde om te leren. Zodra je inziet dat je het in het vervolg anders wil doen, dan heb je de start gemaakt om een zeer belangrijke les te leren.

Zoals ik al zei, begint en eindigt alles bij JOU. Het is belangrijk dat je van jezelf houdt. Dat je accepteert dat niemand anders verantwoordelijk is voor jouw geluk behalve jij zelf. Je kunt deze verantwoordelijkheid nooit en te nimmer bij een ander neerleggen, ook niet bij je gids. Wij helpen jou mee, maar je moet het zelf doen. Je moet jezelf als uitgangspunt nemen en inzien dat alle acties terugkeren naar jezelf.

Soms denken mensen dat er zware en moeilijke transformatieprocessen nodig zijn om anders in het leven te kunnen gaan staan. Dat is in bepaalde gevallen ook absoluut zo, maar in net zoveel gevallen is een kwestie van anders naar jezelf gaan kijken iets wat helemaal niet veel tijd in beslag hoeft te nemen. Je kunt hier ieder moment mee beginnen. Het ego heeft een slim mechanisme bedacht om je te belemmeren om naar jezelf te kijken en dat is de 'Ja, maar' gedachte. Met 'Ja, maar' kunnen er uitvluchten bedacht worden om niet naar jezelf te kijken. Misschien een goed idee om eens te kijken hoe vaak bij jou 'Ja, maar' omhoog komt?

Ieder mens heeft zijn of haar eigen unieke pad te gaan. Probeer mensen te vinden die jou inspireren. Dat hoeft niet per se in een één op één contact, dit kan ook via boeken, cursussen dvd's en ga zo maar door. Mensen die vanuit een negatieve emotie in het leven staan, zijn niet inspirerend op dat moment in hun leven. Schenk daar verder dan ook geen aandacht aan. Besef dat jouw ziel wil groeien, dus zorg dat de voeding beschikbaar is. Jouw gids zal jou hierbij helpen zodra jij aangeeft dat je gevoed wilt worden. Je oog zal 'toevallig' vallen op bijvoorbeeld een artikel, website of een boek; wij zorgen ervoor dat jouw aandacht hier naartoe getrokken wordt.

Vertrouw er volledig op dat alles wat jij op jouw levensweg tegenkomt, liefdevol is bedoeld om jou als mens, als ziel te laten groeien. Ondanks dat jij je het niet meer kunt herinneren dat je ooit volmondig JA tegen dit leven heb gezegd en opnieuw geboren bent, mag je erop vertrouwen dat je alle redenen had om dit leven aan te gaan. Ik wil graag benadrukken dat jij nodig bent. Niemand wordt per ongeluk geboren, jouw aanwezigheid op aarde is de bedoeling. Jij hoort bij het grote geheel en jij draagt je steen bij. Anders was je niet geboren.

Laat je inspireren door anderen en inspireer zelf ook andere mensen. Maar zorg er tegelijkertijd voor dat alles wat je hoort en ziet blijft kloppen met jouw eigen gevoel. Intuïtie wordt nogal eens onderschat en dat is jammer. Jouw intuïtie geeft altijd direct een sein aan jou af. Loop je eigen unieke pad en laat je niet meeslepen door de mening van anderen als dit niet goed voor jou voelt. Je kunt niet zien waar jouw pad jou heen zal leiden. Iemand anders kan dit ook niet voor jou zien, dus laat loze meningen je niet van je pad weerhouden. Bevrijd jezelf van angst in je hart en laat jouw intuïtie de voornaamste plaats innemen.'

10 Reacties

Image

Gert-Jan

2017-09-07 11:25:50

Door de Wet van aantrekking kun je situaties en gebeurtenissen sneller naar je toe laten komen. Tijd is dan ook iets wat men in mijn optiek geheel in eigen hand heeft.

Image

M

2017-07-20 11:35:55

Hoi Barbara,
Bedankt voor het mooie consult. Ook best emtioneel moet ik zeggen. Er vielen een aantal stukjes op z'n plek. Ik denk dat ik mijn gevoel het best kan omschrijven als opluchting en een herkenning van een gevoel dat er wel was maar wat ik met mijn aardse karakter moeilijk kon plaatsen. Nogmaals dank en wellicht tot ziens.

Groetjes,

M

Image

Anoniem

2017-09-07 11:27:34

Mooi en duidelijk artikel! En ik kan me vooral vinden in het stukje dat je het geluk niet buiten jezelf kan vinden als opvulling van iets wat je in jezelf mist. Je moet het eerst
met jezelf kunnen vinden voordat je je kan verbinden.

Image

M

2017-07-20 11:43:37

Ha Barbara, erg bedankt voor het consult. Tot nu toe heb je in alles gelijk gehad, en het steunt mij ook. Je raakt aan wat ik voel, nu. Heel, heel erg bijzonder. Groetjes, M

Image

Thea

2017-09-07 11:26:24

Of iemand druk bezet is, vind ik ook een teken aan de wand.

Image

2017-09-08 11:58:40

An Eyeopener!

This review is from: We Are More Alive Than Most of the Living (Paperback)
I always believed that I have Angels protecting me while being on this world. But after reading this book, I know for sure I have Guardian Angels. In this book, Sylvia de Witt interviews the famous medium Barbara Bandel on different topics. She talks about her "Guide", "The Concept of Coincidence", "Lessons", Animals" and "Messages from the Deceased" to name a just few chapters.
I happen to read this book while I was coping with difficult losses. I lost a family member and I had lost both of my horses who where like children to me. After reading this book, which was "sent" to me by an Angel, I was able to cope better with my grief. There are very encouraging words in "Messages From the Deceased", telling me that, and I quote: "The deceased don't want your life to be determined by grief. They want you to move on and when you are ready, start enjoying life again". It helped me deal with my guilt too.

I found this book an eyeopener on the interesting topic of life and death. I learned a lot about the afterlife. The book made me feel happier and confident that one will return to this world to learn more lessons. I also became more aware and appreciative of the world surrounding me.

Image

S

2017-10-18 19:22:18

Beste Barbara,

Vorig jaar ben ik bij jou op consult geweest. Toen heb je heel veel verteld en je had me ook verteld dat je een zeurende pijn voelde in de boven kaak van mijn vriend en dat je het een goed idee leek om op bezoek te gaan naar de tandarts. Ik had hem het verteld zonder een echte reactie van hem.
Nou, in december was het duidelijk voor mij dat hij een zeurende pijn had. Vorige week ging hij naar de tandarts en werd toegewezen naar de parodontoloog: er moeten 3 kiezen eruit! Die zitten de bot aan te tasten.
Ik wou je dit laten weten als feedback. Het voelt toch goed als ook dit weer klopt! ☺

Groetjes,
S

Image

T

2017-07-20 11:29:03

Beste Barbara,

Heel erg bedankt voor de bijzondere sessie van vanochtend, mooie perspectieven en handvaten en goed te weten dat gidsen me leiden/supporten.

Warme groeten T

Image

2018-04-14 22:51:46

Hallo Barbara,

Bij deze wil ik je bedanken voor de antwoorden die je me hebt gegeven middels een email-consult.
En ook vooral de manier waarop ik aan mezelf kan werken. Ik ga dat zeker doen, mediteren en visualiseren.

Ik voel me enorm door je geholpen, dat geeft me veel rust. En ook dat er echte liefde op mijn pad komt maakt me erg blij.

Nogmaals heel erg bedankt voor alles.

Groetjes, Y

Image

Renée

2017-09-07 09:38:44

Jezelf afsluiten is inderdaad een ‘must’ voor ons hoog-gevoeligen. Ik vind het fijn dat ik mijn kinderen –die beiden
ook hooggevoelig zijn – als ouder hiermee kan helpen. En ik weet inderdaad dat ze door hun gevoeligheid vaak dwars door mij heen kunnen kijken haha.

Voor informatie of het maken van een afspraak, mail, Sms of WhatsApp info@barbara-paragnost.nl 06 23 29 58 90